Koristekuva.

Näillä sivuilla kerrotaan uralilaisista kielistä ja niiden puhujista sekä muista kielisukulaisuuteen liittyvistä asioista. Sivut on tarkoitettu perustietojen jakamiseen suurelle yleisölle. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä ovat koulut, sekä opettajat että oppilaat. Sivuston tiedot perustuvat akateemiseen tutkimukseen, mutta esitystavan ja kohderyhmän takia asioita on joissakin paikoin hieman yksinkertaistettu. Sivuilla on kirjallisuusvinkkejä niille, jotka haluavat tutustua aiheeseen vieläkin tarkemmin.

Maailmassa puhutaan noin 7000 eri kieltä, jotka jakautuvat pariin sataan eri kielikuntaan. Samaan kielikuntaan kuuluvat kielet ovat keskenään sukukieliä. Suomi ja sen sukukielet kuuluvat uralilaiseen kielikuntaan. Uralilaisia kieliä on muutamia kymmeniä. Kielten lukumäärän tarkka laskeminen on mahdotonta. Uusia kieliä voi syntyä, ja vanhat kielet voivat kadota eli kuolla. Yleensä kielessä on myös eri murteita. Aina ei ole ihan helppoa arvioida, milloin on kyse eri kielistä ja milloin saman kielen eri murteista.

M.A. Castrenin Seuran logo.
Siirry Puhujamäärät-sivulle.
Siirry Kuuntele-sivulle.
Siirry Kartta-sivulle.
Uralilaisten kielten levinneisyys.

Samaan kielikuntaan kuuluvat kielet ovat keskenään sukukieliä, ikään kuin toistensa siskoja ja serkkuja. Ne ovat peräisin yhteisestä kantamuodosta, jota on puhuttu satoja tai tuhansia vuosia sitten. Uralilaisen kielikunnan yhteinen kantamuoto on nimeltään uralilainen kantakieli. Kielten sukulaisuus näkyy mm. yhteisessä sanastossa ja muissa yhteisissä elementeissä, kuten sijapäätteissä ja verbin taivutuspäätteissä.  

Uralilaisia kieliä voidaan luokitella alaryhmiin. Samaan ryhmään kuuluvat kielet ovat toistensa lähisukukieliä ja niillä on yhteinen (väli)kantakieli. Toisilleen kaukaisempaa sukua olevat kielet ovat toistensa etäsukukieliä.
Itämerensuomalaisia kieliä ovat suomi, viro, karjalan kielet vepsä, inkeroinen, liivi ja vatja. Oman ryhmänsä muodostavat saamelaiskielet, joita on yhteensä noin kymmenen eri kieltä. Mordvalaiskielillä ja marilla ei ole (tunnettuja tai elossa olevia) lähisukukieliä.  Udmurtti ja komin kielet ovat permiläisiä kieliä. Ugrilaisiksi kieliksi luokitellaan unkari, hanti ja mansi. Samojedikieliä taas ovat nenetsi, enetsi, nganasani ja selkuppi.