Saamelaiskielet

Saamelaiskielten puhuma-alueet. Kuva kirjasta Saamentutkimus tänään. Toim. IRJA SEURUJÄRVI-KARI, PETRI HALINEN ja RISTO PULKKINEN. Tietolipas 234. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2011.

Saamelaisia asuu koko Pohjoiskalotin alueella, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Saamesta puhuttiin pitkään ikään kuin se olisi yksi kieli. Nykyisin on tapana puhua saamelaiskielistä.

Nykyään elossa olevian saamelaiskieliä on 8–10. Jotkin saamelaiskielistä, esimerkiksi Suomessa aiemmin puhuttu keminsaame, ovat jo kadonneet.

Kielen ja murteen välisen erottelun tekeminen on hankalaa myös saamelaiskielten osalta. Toisinaan kielelliset erot ovat ikään kuin liukumia. Usein on niin, että lähekkäin toisiaan asuvat eri saamelaiskielten puhujat ymmärtävät toisiaan lähes ongelmitta. Kun maantieteellinen etäisyys kasvaa myös kielelliset erot kasvavat, eikä keskinäistä ymmärrystä enää ole.


Lähteitä:

Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. PUNTSI, 2015.

Johdatus saamentutkimukseen. Tietolipas 131. SKS.

Saamentutkimus tänään. Tietolipas 234. SKS.

The Saami. A Cultural Encyclopaedia. SKS