Nomadismi

Nomadismilla tarkoitetaan liikkuvaa elämänmuotoa. Uralilaisten kansojen nomadismi on yleensä poropaimentolaisuutta. Poropaimentolaiset siis hankkivat elantonsa poronhoidolla, ja siirtyvät paikasta toiseen sen mukaan, missä poroille riittää ravintoa. 

Poronomadeilla ei ole pysyvää asuntoa, vaan he elävät usein kodissa, jotka on helppo siirtää paikasta toiseen. Usein poropaimentolaisilla on kuitenkin tietyt paikat, joissa tai joiden lähistöllä he viettävät tietyn ajan vuodesta. Noilla paikoilla voi myös olla niin sanottuja talvi- ja kesäkyliä, joissa on joitakin pysyviä rakennuksia joko muutaman kuukauden kestävää asumista varten tai ylimääräisten tarvaroiden säilyttämistä varten.

Nomadit liikkuvat usein perhekunnittain tai muutaman perheen ryhmissä. Poronomadismia ovat perinteisesti harjoittaneet saamelaiset sekä Siperiassa asuvat kansat. Nykyisin tätä perinteistä elämäntapaa noudattavia ihmisiä on melko vähän. Poronomadismia harjoittaa vielä osa hanteista, manseista sekä samojedeista. Poropaimentolaisuutta harjoittavat myös monet sellaiset Siperiassa asuvat kansat, jotka eivät ole uralilaisten kielten puhujia. Onkin aivan mahdollista, että poronomadien kylät ovat monikielisiä, ja niissä on moneen eri etniseen ryhmään kuuluvia poropaimentolaisia.

Sekä oma kieli että vanhat perinteet säilyvät parhaiten juuri näiden nomadielämäntapaa noudattavien ihmisten keskuudessa. Nomadiperhe voi halutessaan ottaa lapsensa pois koulusta neljännen luokan jälkeen ja kasvattaa lapsensa oman elämäntapansa jatkajiksi.

Kota ympäristöineen. Museoviraston kuvakokoelmat, Historian kuvakokoelma, Juhani Aholan kokoelma, 1921–1929.