Saame Suomessa

Suomessa puhutaan kolmea eri saamen kieltä. Ne ovat pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame. Saamelaisia on Suomessa noin 3000, mutta vain reilut puolet heistä puhuu äidinkielenään jotakin saamelaiskielä.

Saamelaiskielten pääasiallista puhuma-aluetta on Lappi, erityisesti Inarin seutu. Saamea (erityisesti pohjoissaamea) puhutaan myös muualla Suomessa.

Inarinsaamella on noin 400 puhujaa. Inarinsaamea puhutaan ainoastaan Suomessa Inarin kunnan alueella. Inarinsaamella on ollut oma kirjakieli 1900-luvun alusta lähtien.

Inarinsaame on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Inarinsaame on siis vaarassa hävitä kokonaan. Viime vuosina inarinsaamea on alettu elvyttää eli revitalisoida. Inarinsaamea on alettu opettaa sekä lapsille ns. kielipesissä että aikuisille.

Koltansaamea puhutaan sekä Suomessa että Venäjällä, ja yhteensä kielenpuhujia on noin 300. Suomeen kolttasaamelaiset ovat tulleet Petsamon alueelta, joka luovutettiin Venäjälle 2. maailmansodan päätytttyä. Koltansaamella on ollut kirjakieli 1970-luvulta alkaen, ja sillä on julkaistu pääasiassa oppimateriaaleja.

Sano se saameksi - ensimmäinen puhekieltä sisältävä suomi–pohjoissaame–inarinsaame–koltansaame-fraasisana verkossa. Verkkosivusto tutustuttaa uhanalaisiin saamelaiskieliin ja tekee samalla kielten elvytystyötä, ottaa huomioon laajan suomalaisen kohderyhmän ja välittää tietoa saamankielistä ja kulttuureista.

Citysaamelaiset

Helsingin seudulla asuu noin 450 saamelaista, jotka kutsuvat itseään citysaamelaisiksi. Kun Suomessa on vain 6 000 saamelaista, he ovat merkittävä oman alueensa ulkopuolella asuva saamelaisryhmä.

Monet citysaamelaiset ovat syntyneet ja kasvaneet täysin suomalaisessa ympäristössä eivätkä he useinkaan edes osaa saamen kieltä. Heille saamelaisuus ei ole itsestään selvä asia vaan tietoinen valinta. Samastumisen vahvuus vaihtelee sen mukaan, missä he ovat syntyneet ja ovatko heidän molemmat vanhempansa saamelaisia. Identiteettiä tukee oman kansan historian ja perinteiden tunteminen. Pääkaupunkiseudulla toimii City-Sámit -yhdistys, jossa on noin 80 jäsentä. Myös muissa Pohjoismaissa ja jopa Amerikassa on vastaavanlaisia yhdistyksiä.

Raila Pirinen ja norjalainen Sara Maret Gaup kohtaavat Angelin tytöt Helsingissä. Kuva: Jorma Lehtola.
Citysaamelaiset marssivat Helsingissä intiaanien puolesta. Kuva: Jorma Lehtola.