Murre vai kieli

Ei ole aina helppoa määritellä sitä, ovatko jotkin kielimuodot saman kielen eri murteita vai erillisiä (toisilleen läheisiä) sukukieliä. Usein ajatellaan, että saman kielen eri murteiden puhujat ymmärtävät toisiaan, kun taas eri kielten puhujat eivät. Aina tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Esimerkiksi ruotsi ja norja ovat keskenään niin samanlaisia kieliä, että niiden puhujilla ei ole suuria vaikeuksia ymmärtää toisiaan. Ruotsia ja norjaa pidetään kuitenkin eri kielinä, koska ne ovat kahden eri valtion ja kahden eri kansan kielet.

Ruotsin puolella Tornionjokilaaksossa puhutaan suomen kieltä muistuttavaa kieltä nimeltä meänkieli. Meänkieli on hyvin samankaltaista kuin Suomen puolella puhuttava peräpohjolan murre. Suomenkielisten näkökulmasta meänkieltä voisi pitää suomen murteena. Ruotsissa meänkielelle on kuitenkin myönnetty vähemmistökielen asema, ja Ruotsissa sitä pidetään eri kielenä kuin suomea.

Murre-erot voivat olla myös ikään kuin liukumia. Esimerkiksi yhä puhuttavia saamelaiskieliä lasketaan olevan noin 10. Lähekkäin toisiaan asuvat saamen kielten puhujat ymmärtävät yleensä toisiaan, vaikka puhuvatkin eri kieliä. Toisaalta hyvin kaukana toisistaan asuvat eri saamelaiskielten puhujat eivät välttämättä ymmärrä toisiaan.

Suomen kielessä on monia murteita mutta yksi, kaikille yhteinen kirjakieli. Joillakin uralilaisilla kielillä on kaksi tai useampia kirjakieliä. Aivan kaikkia uralilaisia kieliä ei voi opiskella koulussa, eikä kaikille kielille ole yhteistä kirjakieltä. Joskus on niinkin, että yksittäiset ihmiset tai saman murteen puhujat kirjoittavat omaa kieltään kukin vähän omalla tavallaan.

Murteen ja kielen välisen rajan erottaminen on siis joskus hyvinkin hankalaa. Siksi on myös vaikea tarkkaan sanoa, montako eri uralilaista kieltä on olemassa tai paljonko maailmassa on eri kieliä.

Voit vertailla suomen ja meänkieliä meänkielen verkkosanakirjan avulla ja miettiä, ovatko ne erillisiä kieliä vai saman kielen eri murteita.


Lähteitä:

Ahola, Elina 2012: Suomen sukukielet. Teoksessa Suomen kieli. Opiskelijan tietokirja 2. Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 1.

Korhonen, Mikko 1993: Kielen synty. WSOY.

Laakso Johanna 1999: Karhunkieli. Pyyhkäisyjä suomalaisugrilaisten kielten tutkimukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.