Saamelaiset

Saamelaiset asuttavat aluetta, joka ulottuu Norjan ja Ruotsin keskiosista Suomen pohjoisosan yli Kuolan niemimaalle. Alueen saamenkielinen nimi on Sápmi. Saamelaisia asuu toki reilusti myös nykyisen saamenmaan ulkopuolella. Esimerkiksi Suomen suurin ”saamelaiskaupunki” on Helsinki.

Aiemmin saamelaiset elivät nykyisen Suomen alueella paljon tämänhetkisiä asuinalueitaan etelämmässä. Pikku hiljaa he siirtyivät kohti pohjoista ja levittäytyivät sieltä taas etelämmäs Norjaa ja Ruotsia. Nykykäsityksen mukaan eteläsaamelaiset ovat siirtyneet omille asuinalueilleen suoraan Pohjanlahden yli vaeltamatta Lapin kautta.

Perinteiseen saamelaiseen kulttuuriin yhdistetään yleisesti poronhoito ja nomadismi. Porotalous on kuitenkin vain pieni ja suhteellisen nuori (1500-luvulta kehittynyt) osa saamelaisten kulttuuria ja elinkeinoa. Muita saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ovat olleet kalastus sekä meressä että järvissä, keräily ja pienimuotoinen maatalous. Nykyisin suuri osa saamelaisista työskentelee samanlaisissa ammateissa kuin samoilla alueilla asuvat norjalaiset, ruotsalaiset, suomalaiset ja venäläiset.

Perinteisen saamelaiskulttuurin piirteisiin kuuluu myös samanismi.

 

Suomessa Yle tuottaa uutisia sekä jonkin verran muutakin ohjelmaa saameksi.

 

Lähteitä:

Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. PUNTSI, 2015.

Johdatus saamentutkimukseen. Tietolipas 131. SKS.

Saamentutkimus tänään. Tietolipas 234. SKS.

The Saami. A Cultural Encyclopaedia. SKS

 

Tunturimaisemaa Pohjois-Norjasta. Kuva: Kalle Päärni, 2018