Suomi

Suomenkielisen kirjallisuuden historia alkaa uskonpuhdistuksen ajasta 1540-luvulta. Suomalainen runous on kuitenkin vanhempaa, sillä runonlaulajien käyttämä kalevalainen runomitta ja yksinkertaiset lyyriset aiheet sekä tarulliset piirteet ovat peräisin kantasuomen eli siis pakanuuden ajoilta. Länsi-Suomessa kukoisti sankarirunous viikinkiaikana vuoden 1100 tienoilla ja myöhemminkin, ja sieltä sen uskotaan levinneen itään päin, Karjalan laulumaille. Elias Lönnrot (1802–84) kokosi matkoillaan runoja kansan suusta ja kirjoitti niiden pohjalta Suomen kansalliseepoksen Kalevalan (1835, 2. laitos 1849).

Kielen puolesta Suomen kirjallisuus jakaantuu suomen- ja ruotsinkieliseen, mutta siihen kuuluu myös latinan- ja muunkielisiä kirjoja. Suomen kirjakielen isäksi sanotaan Turun piispa Mikael Agricolaa (n. 1510–57), joka n. vuonna 1543 julkaisi ensimmäisen suomenkielisen kirjan, Abckirian eli aapisen. Agricola loi kielen, joka oli sävyltään länsisuomalaista kuten koko Ruotsin vallan (vuoteen 1809) aikainen vanha kirjasuomi. Autonomian aikana (1809–1917) suomen kieli saavutti merkittävän yhteiskunnallisen aseman. Oikeinkirjoitus uudistui, ruotsinkielisiä ilmaisuja karsittiin, sanastoa tuli myös itämurteista ja uusia sanoja luotiin.

 

Suomen kielen alkeita voi opetella täällä.

 

Asiantuntijoiden kirjoituksia suomen kielen ajankohtaisista kielikysymyksistä täällä.

Abckirian ensimmäisessä vuoden 1543 painoksessa oli 16 sivua ja myöhemmin ilmestyneissä painoksissa sivuja hieman enemmän. Kirjasta ei ole säilynyt yhtään kokonaista kappaletta, mutta siitä on löydetty osia, joiden perusteella kirjan rakenne suurin piirtein tunnetaan. Osat löydettiin Uppsalan yliopiston  kirjastosta ja yksi osa on lahjoitettu Helsingin yliopistolle. Kirja oli tarkoitettu ensisijaisesti papeille, ei niinkään lukemaan opetteleville lapsille. Kirja sisältää katekismuksen pääkappaleita ja rukouksia, aakkoset, ääntämis- ja tavuohjeet ja lukusanat. Abckirian koko tunnettu sisältö on elektronisessa muodossa Kotimaisten kielten keskuksen sivuilla (www.kotus.fi). https://fi.wikipedia.org/wiki/Abckiria