Komilaiset

Komeja eli syrjäänejä on 345 000 (puhujia 160 000). He asuvat pääosin Uralvuorten länsipuolella sijaitsevassa Komin tasavallassa (kartassa Komi Republic), jonka pääkaupunki on Syktyvkar. Komeja asuu myös lännessä Kuolan niemimaalla ja Arkangelin alueella sekä Uralin itäpuolella Länsi-Siperiassa.

Komi on luonnonvaroiltaan rikasta aluetta. Komista löydettiin hopeamalmia jo 1400-luvulla, ja nykyisin komin alueen pääelinkeinoja ovat kaivostoiminta sekä öljyn, kivilhiilen ja kaasun tuotanto. Myös puu ja sen jalostaminen on merkittävä elinkeino. Karjataloutta ja porotalouttakin harjoitetaan jonkin verran.

 

Komipermjakkeja on kaikkiaan noin 94 000 (puhujia 60 000). Heille perustettiin vuonna 1925 oma nimikkopiirikunta, jonka pääkaupunki on pääkaupunki Kudymkar. Piirikunta liitettiin Permin alueeseen (kartassa Perm Krai) vuonna 2005.
 

 

Lähteitä:


Murros – Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa.Toim. Sirkka Saarinen & Eeva Herrala. Uralica Helsingensia 3. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos – Suomen Tiedeakatemia – Suomalais-Ugrilainen Seura.

Uralilaiset kansat – tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista. Toim. Johanna Laakso. WSOY 1991.

Volgan mutkasta Siperiaan. Sukukansat tämän päivän Venäjällä. Toim. Ildikó Lehtinen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2012.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komi03.png
Komin tasavallan lippu https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Komi.svg
Permin komien lippu. https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Flag_of_Permyakia.svg