Samojedit

Samojedikansojen perinteisissä elinkeinoissa ja kulttuureissa on paljon yhtäläisyyttä muiden Siperian kansojen sekä muiden Euraasian pohjoisten kansojen kulttuurien ja elinkeinojen kanssa. Tällaisia pohjoisten kansoille tyypillisiä elementtejä ovat mm. samanismi ja poropaimentolaisuus eli nomadismi.

Oma kieli on yleensä elinvoimaisin niiden väestönosien joukossa, jotka edelleen noudattavat perinteistä elämäntapaa ja harjoittavat perinteistä luontouskontoa. Perinteistä elämäntapaa ja elinkeinoja uhkaavat kuitenkin öljy- ja kaasuteollisuus ja niiden mukanaan tuomat ongelmat kuten saastuminen ja metsien hakkaaminen. 

Samojedilainen jumalten asunto Ob-joen varrelta Kai Donner, www.kuvakokoelmat.fi