Itämerensuomalaiset

Osa itämerensuomalaisista kansoista on hyvin pieniä. He ovat jo pitkälti sulautuneet venäläisiin sekä kielellisesti että kulttuurisesti. Näillä pienillä kansoilla ei siis ole erityistä muista saman alueen kansoista poikkeavaa historiaa tai kulttuuria.

 

Lähteitä:

Itämerensuomalaiset. Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Toim. Mauno Jokipii. Atena, Jyväskylä 1995.

Vepsä. Maa, kansa, kulttuuri. Toim. Lassi Saressalo. SKS, Helsinki 2005.

Inkeri. Historia, kansa, kulttuuri. Toim. Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo. SKS, Helsinki 1991.