Käsityö

Perinteinen käsityö, duodji, valmistetaan helposti läheltä saatavista aineksista. Poron nahasta ja taljasta on valmistettu vaatteita ja jalkineita samoin kuin pikkulasten kätkyitäkin eli kietkaimia, komsioita. Myöhemmin vaatteita alettiin valmistaa myös muualta tuoduista villasta ja silkistä. Poron sarvista ja luusta syntyi käyttö- ja koriste-esineitä, samoin männystä, kuusesta ja koivusta. Saamelaispukuihin kuuluvia koruja on tehty hopeasta.

Ennen käsitöitä tehtiin omaan käyttöön, mutta nykyään niitä valmistetaan etupäässä myyntiin. Perinteiset materiaalit, mallit ja työtavat ovat edelleen kunniassa, mutta niitä sovelletaan ajan vaatimuksia vastaaviksi. Duodjissa esineen kauneus ja käyttötarkoitus ovat tasapainossa. Tuotteeseen kiinnitetty Sámi Duodji -merkki takaa, että tuote on aito saamelaiskäsityö eikä kopio, joita myös myydään.

Poronluusta valmistettuja käyttöesineitä. Urho A. Pietilä. Mauri Nieminen, Urho A. Pietilä: Peurasta poroksi. Paliskuntain yhdistys, 1999.
Poronluuta työstetään saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Urho A. Pietilä. Mauri Nieminen, Urho A. Pietilä: Peurasta poroksi. Paliskuntain yhdistys, 1999.