Mordvalaiset

                     

Mordvalaiset jakautuvat sekä kielellisesti että kulttuurisesti kahteen ryhmään: ersiin ja mokšiin. Mordvalaiskielten ja samalla kulttuurien eriytyminen on alkanut jo 500-luvulla, ja oleellista on, että ersät ja mokšat kokevat olevansa eri kansoja.

Mordvalaisia on kaikkiaan reilut 800 000, ja heistä 2/3 on ersiä 1/3 mokšia.

Mordvalaisilla on oma nimikkotasavalta, Mordvan tasavalta, joka sijaitsee lähellä Marin tasavaltaa. Mordvan tasavallassa on yhteensä noin 835 000 asukasta, mutta noin puolet tasavallan asukkaista on venäläisiä. Mordvalaisia tasavallan asukkaista on noin 40 %. Monet mordvalaiset elävätkin nimikkotasavaltansa ulkopuolella. Mordvan tasavallan pääkaupunki on nimeltään Saransk.

Mordvassa keskeisinä elinkeinoina ovat maatalous ja teollisuus.

Osa jalkapallon vuoden 2018 MM-kisojen peleistä pelattiin Saranskissa.

 

 

 

 

Lähteitä:

 

Saarinen, Sirkka 2008: Turvaako kielilaki kielen aseman – suomalais-ugrilaisten kielten uhanalaisuus. Teoksessa Murros – Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit globalisaation paineissa. Toim. Sirkka Saarinen & Eeva Herrala. Uralica Helsingensia 3. Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos – Suomen Tiedeakatemia – Suomalais-Ugrilainen Seura.

Uralilaiset kansat – tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista. Toim. Johanna Laakso. WSOY 1991.

Volgan mutkasta Siperiaan. Sukukansat tämän päivän Venäjällä. Toim. Ildikó Lehtinen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2012.

Mordvan tasavallan kartta. Mordovia03.png. Wikimedia Commons.
Flag of Mordovia. Wikimedia Commons.